A COMMSCOPE OKTATÁSI RENDSZERE

A CommScope nagy hangsúlyt helyez arra, hogy partnerei, a tervezők és kivitelezők igazoltan naprakész ismeretekkel rendelkezzenek és a tervezést, illetve kivitelezést ilyen felkészült szakemberek végezzék. Ennek érdekében számos különböző szintű oktatás áll rendelkezésre mind a NETCONNECT, mind a Systimax termékkörre vonatkozóan. Ezek az elméleti oktatások egységesen illeszkednek a CommScope Infrastructure Academy rendszerébe.

Az oktatások https://www.commscopetraining.com/catalog oldalán találhatók és csak elektronikus úton vehetők igénybe. A tananyaghoz az ingyenes oktatások esetén egy regisztrációt követően, a térítéses kurzusokat pedig csak a díj kifizetését követően lehet hozzáférni. Az előadások on-line, vagy a letöltést követően saját eszközön is megtekinthetők és ez egyben a vizsgák megkezdésének feltétele is.


A kivitelezéshez, a kivitelezés műszaki színvonalának ellenőrzéséhez, a megfelelő szintű dokumentációk elkészítéséhez, a tervezéshez szükséges ismeretek elsajátítása mind a gyártó CommScope-nak, mind a kivitelezőnek fontos érdeke, de egyben ez az installációs partnerré válás egyik kitétele, ami viszont a 25 éves rendszergarancia programban való részvétel szigorú előfeltétele.

 

Azok a vállalkozások, melyek szakembereik számára biztosítani kívánják ezt a szaktudást, azoknak a részletes leírásban található oktatásokat kell elvégezniük.


E rendszer zárt, az oktatások és a vizsgák jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre. Minden jelentkezőnek a tananyagot egyénileg, kell elsajátítania és a vizsgákat is on-line kell letennie.


A CommScope magyarországi képviselete az OMIKRON-nal együttműködve korábban maga végezte a sokrétű, komoly szakmai ismereteket nyújtó oktatásokat és a vizsgáztatást, de erre a jövőben nincs lehetőség, azonban felhasználva a korábban megszerzett tudást és tapasztalatot támogatni tudja szerződéses partnereit a kívánt szaktudás megszerzésében, illetve a szükséges vizsgák letételében.


A feltételeket teljesítő, megfelelő paraméterekkel rendelkező pályázó vállalkozások, megkapják a „CommScope NETCONNECT Select Installation Partners” címet, felkerülnek a CommScope honlapjára és ezt követően vehetnek részt a 25 éves rendszergarancia programban.

 

A CommScope által biztosított hivatalos oktatások mellett az OMIKRON, mint a magyarországi CommScope Distributor maga is szervez és nyújt oktatásokat partneri körében felmerülő igényeknek megfelelően saját vagy partnere telephelyén, illetve esetleg a kivitelezés helyszínén. A képzés megtartása, illetve díja függ a jelentkezők létszámától, az egyeztetett időpontoktól, valamint a kívánt helyszíntől is. A képzések típusát, rövid ismertetetését szintén az oktatásokat tartalmazó tájékoztató tartalmazza.


Amennyiben szakmai oktatásra, képzésre van szüksége, kérjük jelezze írásban és mindent megteszünk annak érdekében, hogy időben megkaphassa.

Ha bármilyen kérdés merül fel, vagy szakmai képzésre van szükség, keressenek bennünket az amp@omikron.hu e-mail címen vagy telefonon, vagy közvetlenül a CommScope magyarországi képviseletét.


Letöltés