A COMMSCOPE OKTATÁSI RENDSZERE
A CommScope nagy hangsúlyt helyez arra, hogy partnerei, a tervezők és kivitelezők igazoltan naprakész ismeretekkel rendelkezzenek és a tervezést, illetve kivitelezést ilyen felkészült szakemberek végezzék. Ennek érdekében számos különböző szintű oktatás áll rendelkezésre mind a NETCONNECT, mind a SYSTIMAX, vagy akár a RUCKUS termékkörre vonatkozóan. Ezek az elméleti oktatások egységesen illeszkednek a CommScope Infrastructure Academy rendszerébe.
CommScope kábelezési rendszerek (NETCONNECT, SYSTIMAX):
Az oktatások https://www.commscopetraining.com/catalog oldalán találhatók és csak elektronikus úton vehetők igénybe. A tananyaghoz az ingyenes oktatások esetén egy regisztrációt követően, a térítéses kurzusok esetén pedig csak a díj kifizetését követően lehet hozzáférni. Az előadások online, vagy a letöltést követően saját eszközön is megtekinthetők és ez egyben a vizsgák megkezdésének feltétele is.
A kivitelezéshez, a kivitelezés műszaki színvonalának ellenőrzéséhez, a megfelelő szintű dokumentációk elkészítéséhez, a tervezéshez szükséges ismeretek elsajátítása mind a gyártó CommScope-nak, mind a kivitelezőnek fontos érdeke. Ez egyben az installációs partnerré válás egyik feltétele, ami viszont a kábelezési rendszerek esetében a 25 éves rendszergarancia programban való részvétel szigorú előfeltétele.
E rendszer zárt, az oktatások és a vizsgák jelenleg csak angol nyelven állnak rendelkezésre. Minden jelentkezőnek a tananyagot egyénileg, kell elsajátítania és a vizsgákat is on-line kell letennie.
A CommScope magyarországi képviselete az OMIKRON-nal együttműködve korábban maga végezte a sokrétű, komoly szakmai ismereteket nyújtó oktatásokat és a vizsgáztatást, de erre a jövőben nincs lehetőség. Azonban felhasználva a korábban megszerzett tudást és tapasztalatot, az OMIKRON támogatni tudja szerződéses partnereit a kívánt szaktudás megszerzésében, illetve a szükséges vizsgák letételében.
A feltételeket teljesítő, megfelelő paraméterekkel rendelkező pályázó vállalkozások megkaphatják a „CommScope NETCONNECT Select Installation Partners” címet. A kiválasztott vállalkozások felkerülnek a CommScope honlapjára és ezt követően vehetnek részt a 25 éves rendszergarancia programban.
A CommScope által biztosított hivatalos oktatások mellett az OMIKRON, mint a magyarországi CommScope Distributor maga is szervez és nyújt oktatásokat a partneri körében felmerülő igényeknek megfelelően saját vagy partnere telephelyén, illetve esetleg a kivitelezés helyszínén. A képzés megtartása, illetve díja függ a jelentkezők létszámától, az egyeztetett időpontoktól, valamint a kívánt helyszíntől is.
Ha bármilyen kérdés merül fel vagy szakmai képzésre van szüksége, keressen bennünket az amp@omikron.hu e-mail címen vagy telefonon, vagy keresse fel közvetlenül a CommScope magyarországi képviseletét.
RUCKUS OKTATÁSOK:
A RUCKUS esetében első lépés a partneri regisztráció, amihez kollégáink segítséget nyújtanak a kereskedelem@omikron.hu címre érkezett érdeklődések alapján. A különböző szintű partnerekre vonatkozó vizsgázási minimumokat, tanfolyamokat és a szükséges létszámot az alábbi táblázat tartalmazza. Az oktatási rendszert és a szükséges minimális oktatásokat az alábbi linken keresztül lehet elérni: https://partners.ruckuswireless.com/training-and-compliance
RUCKUS PARTNER KÉPZÉS ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEI:
A RUCKUS Partnereknek el kell érniük és fenn kell tartaniuk a választott akkreditációkat és tanúsítványokat.
• Akkreditációk – Szabadon hozzáférhető, díjmentes, online, a CommScope University-n elérhető vizsgák. A CommScope University regisztrációról az alábbi angol nyelvű videóból tájékozódhat: https://video.commscope.com/watch/GHgR1Fz69xk5Sj2fiLXoC1
• Tanúsítványok – Ellenőrzött, díjköteles, online, harmadik fél által elérhető vizsgák.
A műszaki akkreditációk a befejezéstől számított három évig érvényesek.
A Sales és Pre-Sales akkreditációk a befejezéstől számított egy évig érvényesek.
A partneri regisztrációtól számított 6 hónapon belül teljesíteni kell mindenkinek a saját szintjére kiírt kötelező vizsgákat (nem szükséges ugyanannak az embernek teljesíteni). Az akkreditációk és tanúsítványok érvényességéről a rendszer értesítést küld.
A partneri regisztráció és oktatások előnyei, hogy a partner regisztrálhatja a projektjeit, amire árvédelmet kap (Deal Registration). A partneri szintek és a „deal registration” lehetőséget nyújt a különböző promóciók és speciális árak igénybevételére.