Menü

0

Kosár

  Cikkszám Termék neve Mennyiség Listaár Saját ár Összesen
 
Cikkszám
Hozzáad
Összesen

€0

A táblázatban szereplő árak ÁFA nélküli, nettó értékek!


ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Vásárlás estén, a CommScope Disztribútor által alkalmazott feltételek,

 melyet megrendelésével a vevő elfogad

 

Érvényes: 2018. július 1-től visszavonásig

 

Megrendelés, rendelés visszaigazolása

 

1.1          A Disztribútor, a gyártó CommScope által, a CommScope NETCONNECT és Systimax termékekre megadott hivatalos árak alapján kibocsájtott árlistájának érvényes, letölthető változata mindig megtalálható az alábbi címen: https://webshop.omikron.hu/.

 

1.2          A jogosultsággal rendelkező Vevők, a https://webshop.omikron.hu/ webáruházba történő belépés után, a termékek mellett a végfelhasználói árakon kívül saját partneri áraikat is láthatják.

 

1.3          A Vevő általános esetben minden megrendelését írásban juttatja el a Disztribútorhoz.

 

1.4          A Vevő a megrendeléseit a következő módokon adhatja fel.

 

1.4.1                  A Disztribútor webáruházán keresztül: https://webshop.omikron.hu/;

1.4.2                  E-mail-ben: amp@omikron.hu;

1.4.3                  Telefaxon: a 1/314-0090-es számon;

1.4.4                  Levélben: 1431 Budapest Pf. 173. postacímen.

 

1.5          Speciális esetben lehetőség van a megrendelés szóbeli leadására, illetve a készlet erejéig személyes vásárlásra is, az AMP NETCONNECT CENTER irodájában, 1084 Budapest, VIII. kerület, József u. 53. szám alatt.

 

1.6          A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak és olyan feltételekkel, amikor és ahogyan azt a Disztribútor a Vevő számára írásban visszaigazolta, illetve az árut szállítólevél és/vagy számla kíséretében átadta.

 

1.7          A rendelések összeállításánál a Vevő lehetőség szerint figyelembe veszi a CommScope hivatalos árlistájában feltüntetett csomagolási egységeket, illetve a minimális rendelési mennyiségeket.

 

1.8          Nem kurrens termékek esetében, amennyiben a megrendelés mennyisége jelentősen eltér a minimálisan rendelhető mennyiségtől, a Disztribútor egyeztet a megrendelővel és adott esetben a visszaigazolásában visszautasítja a megrendelést.

 

 

 

 

  1. Teljesítési, szállítási határidő

 

2.1          A Disztribútor mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által igényelt termékek, a Vevő által kért határidőre rendelkezésre álljanak. Az elvártnál hosszabb szállítási határidőre visszaigazolt termékek esetében a Vevő kérheti a Disztribútortól, a Disztribútor pedig ajánlhat olyan helyettesítő, vagy kiváltó terméket, mely szállítási határideje kedvezőbb.

 

2.2          A megrendelt termékek szállítási határidejét, illetve az átvétel lehetséges első időpontját, minden esetben a Disztribútor által írásban küldött vagy szóban egyeztetett visszaigazolás tartalmazza. A Disztribútorral szemben a visszaigazolásban megjelölt szállítási/átadási határidő esetleges be nem tartásával összefüggésben a Vevő sem közvetlen, sem közvetett kárigény, vagy bármely egyéb követelés érvényesítésére nem jogosult.

 

2.3          A Disztribútor által kibocsájtott hivatalos árlistában felsorolt CommScope NETCONNECT és Systimax termékekre a szállítási, illetve a teljesítési határidők, az alábbiak szerint alakulnak.

 

2.3.1                  A Disztribútor raktárkészlete erejéig, a termékek a megrendelés beérkezését követően 1 munkanapon belül, illetve igény esetén azonnal átvehetők.

 

2.3.2                  A Disztribútor raktárkészletén nem található, vagy az ott fellelhetőnél nagyobb mennyiség megrendelésnél, a teljesítés a gyártó CommScope-tól kapott visszaigazolás alapján a történik. A raktárkészlet erejéig átlagosan 1-2 hét a szállítási határidő. Ilyen esetben részszállítás lehetséges, a készleten lévő mennyiség erejéig.

 

2.3.3                  A raktárak készletén nem található, vagy az ott fellelhetőnél nagyobb mennyiség megrendelésnél, az átlagos szállítási határidő 2-6 hét. Egyedi, vagy kevésbé gyakori termék esetében 6-10 héten belül történhet a szállítás.

 

2.4          A külföldi raktárakból történő szállítási idő rövidítése érdekében a Vevő külön térítés ellenében, kérheti a gyártóval szerződéses viszonyban álló gyorsposta vagy futárszolgálat igénybevételét. A felmerülő költségekre a Disztribútor – a Vevő kérésére - esetenként ad ajánlatot.

 

2.5          A Vevőnek minden esetben lehetősége van, a megrendelés feladásával egyidejűleg, legfeljebb 90 napos halasztott, ütemezett szállítást kérni. Az ütemezés meghatározásához kérheti a Disztribútor informális szállítási határidő előrejelzését, és együttműködését.

 

2.6          Amennyiben a Vevő megrendelésében nem kért ütemezett szállítást, vagy ha kért és a termékek e határidőre beérkeztek, úgy a megrendelt termékek beérkezését, illetve a Disztribútor erről szóló értesítését követően az árut 5 munkanapon belül át kell vennie és el kell szállítania.

Ha ez nem történik meg, a 6. munkanapon a Disztribútornak jogában áll a megrendelt termékeket leszámlázni, illetve a tárolásért térítési díjat felszámítani.

 

2.7          A Vevő kérése, vagy a Disztribútor visszaigazolásban tett ajánlata alapján lehetőség van részszállításra is.

 

2.8          Nagyobb projektek esetén, a Vevő kérésére, a Disztribútor és a Vevő külön megállapodást köthet a szállítási határidőre és a szállítás ütemezésére vonatkozóan.

 

2.9          A termékek átvétele alapesetben a Disztribútor telephelyén történik, vagy a Vevő által közvetlenül, de a Disztribútor támogatja, hogy akár a Vevő által küldött szállítmányozó, vagy alvállalkozó végezze a kiszállítást.

 

2.10      A Vevő kérésére, a szállítási díj megtérítése mellett, a Disztribútor vállalja, hogy a megrendelt termékeket kiszállítja vagy kiszállíttatja - a vele szerződéses kapcsolatban álló - belföldi vagy nemzetközi szállítmányozó céggel, a Vevő által megadott címre.

 

2.11      Nagyobb mennyiségű, több palettát kitevő megrendelés esetén, lehetőség van arra – ha a Vevő megrendelésével egyidejűleg, a pontos szállítási cím megadásával kéri - hogy a Disztribútor a termékeket közvetlen szállítással a Vevő telephelyére vagy a kivitelezés helyszínére szállíttassa. Ilyen esetben a szállítás térítésmentes.

 

2.12      A Vevő kérésére rendkívüli esetekben, egyedi elbírálás alapján a Disztribútor a visszavásárolhat, illetve kizárólag a CommScope engedélye alapján a gyártó raktárába visszaküldhet a megrendelt és átadott termékekből, az átadástól számított 90 napon belül. A visszavásárlási ár minden esetben külön megállapodás tárgya, de alap esetben a vételár 80%-a. A visszaküldéssel kapcsolatos minden költség (pl. csomagolási, szállítási díj stb.) a Vevőt terheli.

 

2.13      A 2.12 pontban leírtak alól kivételt képeznek azok a speciális termékek, melyek a Disztribútor készletében nem, illetve csak igen ritkán fordulnak elő, vagy a Vevő megrendelésére kerültek gyártásra. E termékeket a Disztribútor az ajánlatában, valamint a megrendelés visszaigazolásában is megjelöli, mint „nem visszavásárolható termék”.

 

  1. Optikai és nagy sávszélességű kábelek kezelése

 

3.1          Az optikai és a nem dobozos rézkábelek szállítása és tárolása kábeldobon történik. A megrendelőnek az optikai kábelek esetében, általában csak a ténylegesen felhasznált mennyiséget kell megfizetnie, de e kábelek letekerésére nincs mód, így a kábel kiadása minden esetben dobon történik. (Kivétel ez alól az optikai patchkábel, melynél a megrendelt mennyiséget a Disztribútor méretre vágva adja át.)

 

3.2          A gyártó az optikai kábeleket kábel dobonként általában 1000 m, illetve 2000 m, a rézkábeleket (pl.: Cat3 trönkkábel) általában 500 m, illetve 1000 m körüli mennyiséggel szállítja.

 

3.3          Egész dob rendelése esetén a Vevő a dobon található teljes – esetlegesen az 500, 1000 vagy 2000 m feletti – mennyiséget is köteles megvásárolni, illetve a kisebb mennyiséget elfogadni. Az eltérés esetenként nem haladhatja meg a ±10%-ot.

 

3.4          A Vevő az ilyen dobon lévő kábeltípusokat a Disztribútor raktárából kábeldobon veszi át, a rajta levő teljes mennyiséggel. A szükséges mennyiség felhasználása után ugyanazon kábeldobon, sértetlen állapotban a maradék kábelt a Disztribútor raktárában köteles átadni.

 

3.5          A Disztribútor 100 m alatti kábel mennyiséget nem vesz vissza.

 

3.6          A felhasznált kábel mennyiség, a visszaszállítását követően, a kábelen található „marker” segítségével kerül megállapításra és kiszámlázásra.

 

3.7          A Vevőnek az optikai kábelek és a nagy sávszélességű rézkábelek telepítését úgy kell megszerveznie, hogy a kábel maradékát 5 munkanapon belül vissza tudja juttatni a Disztribútor raktárába. A mennyiben ez nem történik meg, úgy a Disztribútor a 6. munkanapon jogosult a dobon lévő mennyiséget leszámlázni a Vevőnek. Ilyen esetben a Disztribútor, a Vevő által megrendelt mennyiséget a vevői, vagy projektáron, az e felett a dobon lévő mennyiséget pedig végfelhasználói áron szerepelteti a számlán.

 

3.8          A kábelek és kábeldobok megóvásáért a Vevő felel. Sérülés esetén, vagy amennyiben a megadott határidőre a visszaszállítás nem történik meg, a Disztribútor jogosult a sérült vagy hiányzó mennyiség leszámlázásra, a hivatalos árjegyzékben szereplő viszonteladói áron.

 

3.9          Az optikai kábelek típusának és köpenyszerkezetének kiválasztásánál figyelembe kell venni az előírt jelátviteli követelményeket és a várható külső környezeti körülményeket, időjárási viszontagságok, fizikai és hőhatások, kémiai behatások, rágcsálóknak kitett környezet, stb. A helytelenül megválasztott kábel telepítéséből bekövetkező esetleges károkért a szállító felelősséget nem vállal. A helyes kábelkiválasztásban a rendelkezésre álló katalógusok, internetről letölthető adatlapok és nem utolsó sorban a Disztribútor szakemberei állnak rendelkezésre. A kábel helyes kiválasztásához feltétlenül célszerű igénybe venni a felsorolt lehetőségeket valamelyikét.

 

 

  1. Garancia

 

4.1          A Disztribútor, a gyártó CommScope által megadott hivatalos árak alapján kibocsájtott árlistájában szereplő CommScope NETCONNECT és Systimax termékekre, a gyártó CommScope által biztosított 1 év garanciát vállalja. A pontos, mindig aktuális garanciális feltételek a CommScope honlapján, az alábbi címen érhetők el:

http://www.commscope.com/Resources/Warranties/

 

4.2          Amennyiben a projektet, a kivitelezés megkezdését megelőzően egy arra jogosult kivitelező, a CommScope elektronikus rendszerében regisztrálja és a projektet és a kivitelezés során betartja a gyártó ide vonatkozó előírásait, úgy a gyártó a végfelhasználóval kötött szerződés alapján a rendszerre 25 év, a kivitelezés helyszínén érvényes garanciát biztosít. A 25 éves rendszergarancia pontos, mindig aktuális feltétel rendszerének leírása, a CommScope honlapján, az alábbi címen érhető el:

http://www.commscope.com/Resources/Warranties/

A 25 éves rendszergaranciáról, a Disztribútor saját elektronikus felületén (https://webshop.omikron.hu/) nem hivatalos, magyar nyelvű tájékoztató leírás található.

 

4.3          A 25 éves rendszergarancia programban való részvételre feljogosított és regisztrált, CommScope NETCONNECT vagy Systimax Select Installation Partners vállalkozások mindig aktuális listáját a CommScope honlapján, az alábbi címen lehet megtalálni:

https://www.commscope.com/locator/wizard.aspx?p=net

 

4.4          A garancia bármely esetben érvényét veszti, ha az eszközöket nem rendeltetésének megfelelően használták, illetve, ha a külső fizikai hatás következményeként sérülnek meg.

 

4.5          Az elemi csapás következményeként vagy rongálásból bekövetkezett sérülések, valamint az optikai kábel szakadása, törése nem képezi garancia tárgyát.

 

4.6          A rágcsálók által okozott esetleges kárra a garancia nem vonatkozik. Az egyszerű rágcsálóvédett kábel korlátozott védettségű, csak kis rágcsáló ellen, rövid ideig véd. Patkányok és egyéb nagy rágcsáló ellen erősített fém vagy kevlár erősítés szükséges. A 3.9 pontnak megfelelően, a kábelszerkezet kiválasztása a Vevő felelőssége.

 

4.7          A kábelek nem szakszerű, illetve az adott kábelre vonatkozó telepítési szabályok be nem tartásából adódó meghibásodásokra a garancia szintén nem vonatkozik.

 

4.8          A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a sérült, meghibásodott termékeket saját, vagy harmadik fél által üzemeltetett laboratóriumban bevizsgáltassa.

 

4.9          Az ÁSZGF mindenkor hatályos változata – és korábban érvényes változatai is – a Disztribútor webáruházának felületén található.

 

4.10      Az ÁSZGF változásáról a Disztribútor, a hatályba lépés előtt 15 nappal, webshopján hirdetmény útján értesíti Vevőit.

 

 

  1. Adatvédelem

 

5.1          A Vevő tudomással bír arról, hogy személyes adatait az „OMIKRON ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ”-ban leírtak szerint a mindenkori jogszabályoknak mindenben megfelelő módon kezeli. A tájékoztató a Disztribútor honlapjának felületén, http://www.omikron.hu/adatvedelem-webshop/ linken tekinthető meg.

 

 

Budapest, 2018. július 1.

 

 

 

 

                                                                                                                             OMIKRON Informatika Kft.

                                                                                                                              CommScope Disztribútor

ÁSZF.pdf

Letöltés